Schipholtaxi

Schiphol taxi vanuit Friesland

Gemiddeld 50% voordeliger dan de reguliere Schiphol Taxi’s

Een taxi Leeuwarden-Schiphol of een taxi Drachten-Schiphol? Geen enkel probleem bij onze taxicentrale. Wij verzorgen het vervoer van en naar Schiphol door de gehele provincie Friesland. Bij Taxicentrale MGT Schipholservice bent u verzekert van een zeer lage prijs en een uitstekende service! Wij hanteren geen toeslagen als; bagage toeslag of nacht toeslag, daarbij reist u met Taxicentrale MGT altijd rechtstreeks! Geen lange omwegen, of onaangenaam gezelschap in de auto, u heeft de taxi voor u alleen, dan wel voor uw eigen reisgezelschap!

Check hier de actuele vertrek en aankomsttijden.

Extra informatie over onze unieke Schiphol taxi service:

Bij een PIN-betaling rekenen wij een toeslag van € 5,-.

  • De prijzen welke wij hanteren zijn totaalprijzen voor een taxi en niet per persoon.
  • U heeft altijd een taxi voor uw zelf, dan wel met uw eigen reis gezelschap, wij bieden geen gecombineerd vervoer aan.
  • Taxitarief geld tot maximaal 4 personen, het taxi bustarief wordt gehanteerd vanaf 5 t/m 8 personen.
  • Het tarief is gebaseerd op een enkele reis.
  • Mocht uw woonplaats niet in onderstaande lijst staan, kunt u vrijblijvend een ritprijs opvragen via info@taxicentralemgt.nl Wij zullen uw offerteaanvraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.  Voor urgente boekingen verzoeken wij u telefonisch contact te leggen: 06-853 30 115

Tarieven Schiphol taxi vanuit Friesland:

Plaats: Bestemming: Taxi: Taxibus: Niet beschikbaar
Aalzum Schiphol airport €135,- €169,-
Abbega Schiphol airport €135,- €169,-
Achlum Schiphol airport €135,- €169,-
Akkrum Schiphol airport €135,- €169,-
Akmarijp Schiphol airport €135,- €169,-
Aldeboarn Schiphol airport €135,- €169,-
Aldtsjerk Schiphol airport €135,- €169,-
Allingawier Schiphol airport €135,- €169,-
Anjum Schiphol airport €135,- €169,-
Appelscha Schiphol airport €135,- €169,-
Arum Schiphol airport €135,- €169,-
Augsbuurt Schiphol airport €135,- €169,-
Augustinusga Schiphol airport €135,- €169,-
Baaium Schiphol airport €135,- €169,-
Baard Schiphol airport €135,- €169,-
Bakhuizen Schiphol airport €135,- €169,-
Bakkeveen Schiphol airport €135,- €169,-
Balk Schiphol airport €135,- €169,-
Ballum Schiphol airport €135,- €169,-
Bantega Schiphol airport €135,- €169,-
Bears Schiphol airport €135,- €169,-
Beetgum Schiphol airport €135,- €169,-
Beetgumermolen Schiphol airport €135,- €169,-
Beetsterzwaag Schiphol airport €135,- €169,-
Berlikum Schiphol airport €135,- €169,-
Blauwhuis Schiphol airport €135,- €169,-
Blesdijke Schiphol airport €135,- €169,-
Blessum Schiphol airport €135,- €169,-
Blije Schiphol airport €135,- €169,-
Boazum Schiphol airport €135,- €169,-
Boelenslaan Schiphol airport €135,- €169,-
Boer Schiphol airport €135,- €169,-
Boijl Schiphol airport €135,- €169,-
Boksum Schiphol airport €135,- €169,-
Bolsward Schiphol airport €135,- €169,-
Bontebok Schiphol airport €135,- €169,-
Boornbergum Schiphol airport €135,- €169,-
Boornzwaag Schiphol airport €135,- €169,-
Bornwird Schiphol airport €135,- €169,-
Brantgum Schiphol airport €135,- €169,-
Breezanddijk Schiphol airport €135,- €169,-
Britsum Schiphol airport €135,- €169,-
Britswert Schiphol airport €135,- €169,-
Broek Schiphol airport €135,- €169,-
Broeksterwoude Schiphol airport €135,- €169,-
Buitenpost Schiphol airport €135,- €169,-
Burdaard Schiphol airport €135,- €169,-
Buren Schiphol airport €135,- €169,-
Burgum Schiphol airport €135,- €169,-
Burgwerd Schiphol airport €135,- €169,-
Burum Schiphol airport €135,- €169,-
Cornjum Schiphol airport €135,- €169,-
Cornwerd Schiphol airport €135,- €169,-
Damwoude Schiphol airport €135,- €169,-
De Blesse Schiphol airport €135,- €169,-
De Hoeve Schiphol airport €135,- €169,-
De Knipe Schiphol airport €135,- €169,-
De Tike Schiphol airport €135,- €169,-
De Valom Schiphol airport €135,- €169,-
De Veenhoop Schiphol airport €135,- €169,-
De Wilgen Schiphol airport €135,- €169,-
Dearsum Schiphol airport €135,- €169,-
Dedgum Schiphol airport €135,- €169,-
Deinum Schiphol airport €135,- €169,-
Delfstrahuizen Schiphol airport €135,- €169,-
Dijken Schiphol airport €135,- €169,-
Dokkum Schiphol airport €135,- €169,-
Dongjum Schiphol airport €135,- €169,-
Doniaga Schiphol airport €135,- €169,-
Donkerbroek Schiphol airport €135,- €169,-
Drachten Schiphol airport €135,- €169,-
Drachtstercompagnie Schiphol airport €135,- €169,-
Driesum Schiphol airport €135,- €169,-
Drogeham Schiphol airport €135,- €169,-
Dronrijp Schiphol airport €135,- €155,-
Eagum Schiphol airport €135,- €155,-
Earnewald Schiphol airport €135,- €155,-
Easterein Schiphol airport €135,- €155,-
Easterlittens Schiphol airport €135,- €155,-
Eastermar Schiphol airport €135,- €155,-
Easterwierrum Schiphol airport €135,- €155,-
Echten Schiphol airport €135,- €155,-
Echtenerbrug Schiphol airport €135,- €155,-
Ee Schiphol airport €135,- €155,-
Eesterga Schiphol airport €135,- €155,-
Elahuizen Schiphol airport €135,- €155,-
Elsloo Schiphol airport €135,- €155,-
Engelum Schiphol airport €135,- €155,-
Engwierum Schiphol airport €135,- €155,-
Exmorra Schiphol airport €135,- €155,-
Ferwert Schiphol airport €135,- €155,-
Ferwoude Schiphol airport €135,- €155,-
Finkum Schiphol airport €135,- €155,-
Firdgum Schiphol airport €135,- €155,-
Fochteloo Schiphol airport €135,- €155,-
Follega Schiphol airport €135,- €155,-
Folsgare Schiphol airport €135,- €155,-
Foudgum Schiphol airport €135,- €155,-
Franeker Schiphol airport €135,- €155,-
Friens Schiphol airport €135,- €155,-
Frieschepalen Schiphol airport €135,- €155,-
Gaast Schiphol airport €135,- €155,-
Gaastmeer Schiphol airport €135,- €155,-
Garyp Schiphol airport €135,- €155,-
Gauw Schiphol airport €135,- €155,-
Gerkesklooster Schiphol airport €135,- €155,-
Gersloot Schiphol airport €135,- €155,-
Ginnum Schiphol airport €135,- €155,-
Goenga Schiphol airport €135,- €155,-
Goengahuizen Schiphol airport €135,- €155,-
Goingarijp Schiphol airport €135,- €155,-
Gorredijk Schiphol airport €135,- €155,-
Goutum Schiphol airport €135,- €155,-
Greonterp Schiphol airport €135,- €155,-
Grou Schiphol airport €135,- €155,-
Gytsjerk Schiphol airport €135,- €155,-
Hallum Schiphol airport €135,- €155,-
Hantum Schiphol airport €135,- €155,-
Hardegarijp Schiphol airport €135,- €155,-
Hantumhuizen Schiphol airport €135,- €155,-
Harich Schiphol airport €135,- €155,-
Harkema Schiphol airport €135,- €155,-
Harlingen Schiphol airport €135,- €155,-
Hartwerd Schiphol airport €135,- €155,-
Haskerdijken Schiphol airport €135,- €155,-
Haskerhorne Schiphol airport €135,- €155,-
Haule Schiphol airport €135,- €155,-
Haulerwijk Schiphol airport €135,- €155,-
Heeg Schiphol airport €135,- €155,-
Heerenveen Schiphol airport €135,- €155,-
Hegebeintum Schiphol airport €135,- €155,-
Hemelum Schiphol airport €135,- €155,-
Hempens Schiphol airport €135,- €155,-
Hemrik Schiphol airport €135,- €155,-
Herbaijum Schiphol airport €135,- €155,-
Hiaure Schiphol airport €135,- €155,-
Hichtum Schiphol airport €135,- €155,-
Hidaard Schiphol airport €135,- €155,-
Hieslum Schiphol airport €135,- €155,-
Hijum Schiphol airport €135,- €155,-
Hilaard Schiphol airport €135,- €155,-
Hindeloopen Schiphol airport €135,- €155,-
Hinnaard Schiphol airport €135,- €155,-
Hitzum Schiphol airport €135,- €155,-
Hollum Schiphol airport €135,- €155,-
Holwerd Schiphol airport €135,- €155,-
Hommerts Schiphol airport €135,- €155,-
Hoornsterzwaag Schiphol airport €135,- €155,-
Houtigehage Schiphol airport €135,- €155,-
Huns Schiphol airport €135,- €155,-
Hurdegaryp Schiphol airport €135,- €155,-
Idaerd Schiphol airport €135,- €155,-
Idsegahuizum Schiphol airport €135,- €155,-
Idskenhuizen Schiphol airport €135,- €155,-
Idzega Schiphol airport €135,- €155,-
Iens Schiphol airport €135,- €155,-
IJlst Schiphol airport €135,- €155,-
Indijk Schiphol airport €135,- €155,-
It Heidenskip Schiphol airport €135,- €155,-
Itens Schiphol airport €135,- €155,-
Jannum Schiphol airport €135,- €155,-
Jellum Schiphol airport €135,- €155,-
Jelsum Schiphol airport €135,- €155,-
Jirnsum Schiphol airport €135,- €155,-
Jislum Schiphol airport €135,- €155,-
Jistrum Schiphol airport €135,- €155,-
Jonkerslan Schiphol airport €135,- €155,-
Jorwert Schiphol airport €135,- €155,-
Joure Schiphol airport €135,- €155,-
Jouswier Schiphol airport €135,- €155,-
Jubbega Schiphol airport €135,- €155,-
Jutrijp Schiphol airport €135,- €155,-
Katlijk Schiphol airport €135,- €155,-
Kimswerd Schiphol airport €135,- €155,-
Klooster Lidlum Schiphol airport €135,- €155,-
Kolderwolde Schiphol airport €135,- €155,-
Kollum Schiphol airport €135,- €155,-
Kollumerpomp Schiphol airport €135,- €155,-
Kollumerzwaag Schiphol airport €135,- €155,-
Kootstertille Schiphol airport €135,- €155,-
Kornwerderzand Schiphol airport €135,- €155,-
Kortehemmen Schiphol airport €135,- €155,-
Koudum Schiphol airport €135,- €155,-
Koufurderrige Schiphol airport €135,- €155,-
Kubaard Schiphol airport €135,- €155,-
Langedijke Schiphol airport €135,- €155,-
Langelille Schiphol airport €135,- €155,-
Langezwaag Schiphol airport €135,- €155,-
Langweer Schiphol airport €135,- €155,-
Leeuwarden Schiphol airport €135,- €155,-
Legemeer Schiphol airport €135,- €155,-
Lekkum Schiphol airport €135,- €155,-
Lemmer Schiphol airport €135,- €155,-
Leons Schiphol airport €135,- €155,-
Lichtaard Schiphol airport €135,- €155,-
Lioessens Schiphol airport €135,- €155,-
Lippenhuizen Schiphol airport €135,- €155,-
Loenga Schiphol airport €135,- €155,-
Lollum Schiphol airport €135,- €155,-
Longerhouw Schiphol airport €135,- €155,-
Luinjeberd Schiphol airport €135,- €155,-
Luxwoude Schiphol airport €135,- €155,-
Lytsewierrum Schiphol airport €135,- €155,-
Makkinga Schiphol airport €135,- €155,-
Makkum Schiphol airport €135,- €155,-
Mantgum Schiphol airport €135,- €155,-
Marrum Schiphol airport €135,- €155,-
Marssum Schiphol airport €135,- €155,-
Menaldum Schiphol airport €135,- €155,-
Metslawier Schiphol airport €135,- €155,-
Midlum Schiphol airport €135,- €155,-
Miedum Schiphol airport €135,- €155,-
Mildam Schiphol airport €135,- €155,-
Minnertsga Schiphol airport €135,- €155,-
Mirns Schiphol airport €135,- €155,-
Moddergat Schiphol airport €135,- €155,-
Molkwerum Schiphol airport €135,- €155,-
Morra Schiphol airport €135,- €155,-
Munein Schiphol airport €135,- €155,-
Munnekeburen Schiphol airport €135,- €155,-
Munnekezijl Schiphol airport €135,- €155,-
Nes Ameland Schiphol airport €135,- €155,-
Nes Gem Boarnsterhim Schiphol airport €135,- €155,-
Nes Gem Dongeradeel Schiphol airport €135,- €155,-
Niawier Schiphol airport €135,- €155,-
Nieuwebrug Schiphol airport €135,- €155,-
Nieuwehorne Schiphol airport €135,- €155,-
Nieuweschoot Schiphol airport €135,- €155,-
Nij Beets Schiphol airport €135,- €155,-
Nijeberkoop Schiphol airport €135,- €155,-
Nijega Schiphol airport €135,- €155,-
Nijehaske Schiphol airport €135,- €155,-
Nijeholtpade Schiphol airport €135,- €155,-
Nijeholtwolde Schiphol airport €135,- €155,-
Nijelamer Schiphol airport €135,- €155,-
Nijemirdum Schiphol airport €135,- €155,-
Nijetrijne Schiphol airport €135,- €155,-
Nijhuizum Schiphol airport €135,- €155,-
Nijland Schiphol airport €135,- €155,-
Noardburgum Schiphol airport €135,- €155,-
Noordwolde Schiphol airport €135,- €155,-
Oentsjerk Schiphol airport €135,- €155,-
Offingawier Schiphol airport €135,- €155,-
Oldeberkoop Schiphol airport €135,- €155,-
Oldeholtpade Schiphol airport €135,- €155,-
Oldeholtwolde Schiphol airport €135,- €155,-
Oldelamer Schiphol airport €135,- €155,-
Oldeouwer Schiphol airport €135,- €155,-
Oldetrijne Schiphol airport €135,- €155,-
Olterterp Schiphol airport €135,- €155,-
Oosterbierum Schiphol airport €135,- €155,-
Oosternijkerk Schiphol airport €135,- €155,-
Oosterstreek Schiphol airport €135,- €155,-
Oosterwolde Schiphol airport €135,- €155,-
Oosterzee Schiphol airport €135,- €155,-
Oosthem Schiphol airport €135,- €155,-
Oostrum Schiphol airport €135,- €155,-
Opeinde Schiphol airport €135,- €155,-
Oppenhuizen Schiphol airport €135,- €155,-
Oranjewoud Schiphol airport €135,- €155,-
Oude Bildtzijl Schiphol airport €135,- €155,-
Oude Leije Schiphol airport €135,- €155,-
Oudega Gaast Sleat Schiphol airport €135,- €155,-
Oudega Gem Smallingerlnd Schiphol airport €135,- €155,-
Oudega Gem Wymbritserad Schiphol airport €135,- €155,-
Oudehaske Schiphol airport €135,- €155,-
Oudehorne Schiphol airport €135,- €155,-
Oudemirdum Schiphol airport €135,- €155,-
Oudeschoot Schiphol airport €135,- €155,-
Oudwoude Schiphol airport €135,- €155,-
Ouwster Nijega Schiphol airport €135,- €155,-
Ouwsterhaule Schiphol airport €135,- €155,-
Paesens Schiphol airport €135,- €155,-
Parrega Schiphol airport €135,- €155,-
Peins Schiphol airport €135,- €155,-
Peperga Schiphol airport €135,- €155,-
Piaam Schiphol airport €135,- €155,-
Pietersbierum Schiphol airport €135,- €155,-
Pingjum Schiphol airport €135,- €155,-
Poppenwier Schiphol airport €135,- €155,-
Raard Schiphol airport €135,- €155,-
Raerd Schiphol airport €135,- €155,-
Ravenswoud Schiphol airport €135,- €155,-
Reahus Schiphol airport €135,- €155,-
Reduzum Schiphol airport €135,- €155,-
Reitsum Schiphol airport €135,- €155,-
Ried Schiphol airport €135,- €155,-
Rien Schiphol airport €135,- €155,-
Rijs Schiphol airport €135,- €155,-
Rinsumageest Schiphol airport €135,- €155,-
Rohel Schiphol airport €135,- €155,-
Roodkerk Schiphol airport €135,- €155,-
Rotstergaast Schiphol airport €135,- €155,-
Rotsterhaule Schiphol airport €135,- €155,-
Rottevalle Schiphol airport €135,- €155,-
Rottum Schiphol airport €135,- €155,-
Ruigahuizen Schiphol airport €135,- €155,-
Ryptsjerk Schiphol airport €135,- €155,-
Sandfirden Schiphol airport €135,- €155,-
Schalsum Schiphol airport €135,- €155,-
Scharnegoutum Schiphol airport €135,- €155,-
Scharsterbrug Schiphol airport €135,- €155,-
Scherpenzeel Schiphol airport €135,- €155,-
Schettens Schiphol airport €135,- €155,-
Schiermonnikoog Schiphol airport €135,- €155,-
Schingen Schiphol airport €135,- €155,-
Schraard Schiphol airport €135,- €155,-
Sexbierum Schiphol airport €135,- €155,-
Sibrandabuorren Schiphol airport €135,- €155,-
Siegerswoude Schiphol airport €135,- €155,-
Sijbrandahuis Schiphol airport €135,- €155,-
Sint Annaparochie Schiphol airport €135,- €155,-
Sint Jacobiparochie Schiphol airport €135,- €155,-
Sint Nicolaasga Schiphol airport €135,- €155,-
Sintjohannesga Schiphol airport €135,- €155,-
Slappeterp Schiphol airport €135,- €155,-
Slijkenburg Schiphol airport €135,- €155,-
Sloten Schiphol airport €135,- €155,-
Smalle Ee Schiphol airport €135,- €155,-
Smallebrugge Schiphol airport €135,- €155,-
Snakkerburen Schiphol airport €135,- €155,-
Sneek Schiphol airport €135,- €155,-
Snikzwaag Schiphol airport €135,- €155,-
Sondel Schiphol airport €135,- €155,-
Sonnega Schiphol airport €135,- €155,-
Spanga Schiphol airport €135,- €155,-
Spannum Schiphol airport €135,- €155,-
Stavoren Schiphol airport €135,- €155,-
Steggerda Schiphol airport €135,- €155,-
Stiens Schiphol airport €135,- €155,-
Stroobos Schiphol airport €135,- €155,-
Sumar Schiphol airport €135,- €155,-
Surhuisterveen Schiphol airport €135,- €155,-
Surhuizum Schiphol airport €135,- €155,-
Suwald Schiphol airport €135,- €155,-
Swichum Schiphol airport €135,- €155,-
Teerns Schiphol airport €135,- €155,-
Ter Idzard Schiphol airport €135,- €155,-
Terband Schiphol airport €135,- €155,-
Terherne Schiphol airport €135,- €155,-
Terkaple Schiphol airport €135,- €155,-
Ternaard Schiphol airport €135,- €155,-
Teroele Schiphol airport €135,- €155,-
Terschelling Baaiduinen Schiphol airport €135,- €155,-
Terschelling Formerum Schiphol airport €135,- €155,-
Terschelling Hee Schiphol airport €135,- €155,-
Terschelling Hoorn Schiphol airport €135,- €155,-
Terschelling Kaart Schiphol airport €135,- €155,-
Terschelling Kinnum Schiphol airport €135,- €155,-
Terschelling Landerum Schiphol airport €135,- €155,-
Terschelling Lies Schiphol airport €135,- €155,-
Terschelling Midsland Schiphol airport €135,- €155,-
Terschelling Oosterend Schiphol airport €135,- €155,-
Terschelling Seeryp Schiphol airport €135,- €155,-
Terschelling West Schiphol airport €135,- €155,-
Tersoal Schiphol airport €135,- €155,-
Terwispel Schiphol airport €135,- €155,-
Tijnje Schiphol airport €135,- €155,-
Tirns Schiphol airport €135,- €155,-
Tjalhuizum Schiphol airport €135,- €155,-
Tjalleberd Schiphol airport €135,- €155,-
Tjerkgaast Schiphol airport €135,- €155,-
Tjerkwerd Schiphol airport €135,- €155,-
Triemen Schiphol airport €135,- €155,-
Twijzel Schiphol airport €135,- €155,-
Twijzelerheide Schiphol airport €135,- €155,-
Tytsjerk Schiphol airport €135,- €155,-
Tzum Schiphol airport €135,- €155,-
Tzummarum Schiphol airport €135,- €155,-
Uitwellingerga Schiphol airport €135,- €155,-
Ureterp Schiphol airport €135,- €155,-
Veenklooster Schiphol airport €135,- €155,-
Veenwouden Schiphol airport €135,- €155,-
Vegelinsoord Schiphol airport €135,- €155,-
Vinkega Schiphol airport €135,- €155,-
Vlieland Schiphol airport €135,- €155,-
Vrouwenparochie Schiphol airport €135,- €155,-
Waaksens Schiphol airport €135,- €155,-
Waaxens Schiphol airport €135,- €155,-
Wanswert Schiphol airport €135,- €155,-
Warfstermolen Schiphol airport €135,- €155,-
Warns Schiphol airport €135,- €155,-
Warstiens Schiphol airport €135,- €155,-
Warten Schiphol airport €135,- €155,-
Waskemeer Schiphol airport €135,- €155,-
Weidum Schiphol airport €135,- €155,-
Wergea Schiphol airport €135,- €155,-
Westergeest Schiphol airport €135,- €155,-
Westhem Schiphol airport €135,- €155,-
Westhoek Schiphol airport €135,- €155,-
Wetzens Schiphol airport €135,- €155,-
Wier Schiphol airport €135,- €155,-
Wierum Schiphol airport €135,- €155,-
Wijckel Schiphol airport €135,- €155,-
Wijnaldum Schiphol airport €135,- €155,-
Wijnjewoude Schiphol airport €135,- €155,-
Wijtgaard Schiphol airport €135,- €155,-
Winsum Schiphol airport €135,- €155,-
Wirdum Schiphol airport €135,- €155,-
Witmarsum Schiphol airport €135,- €155,-
Wiuwert Schiphol airport €135,- €155,-
Wjelsryp Schiphol airport €135,- €155,-
Wolsum Schiphol airport €135,- €155,-
Wolvega Schiphol airport €135,- €155,-
Wommels Schiphol airport €135,- €155,-
Wons Schiphol airport €135,- €155,-
Workum Schiphol airport €135,- €155,-
Woudsend Schiphol airport €135,- €155,-
Wouterswoude Schiphol airport €135,- €155,-
Wyns Schiphol airport €135,- €155,-
Ypecolsga Schiphol airport €135,- €155,-
Ysbrechtum Schiphol airport €135,- €155,-
Zandhuizen Schiphol airport €135,- €155,-
Zurich Schiphol airport €135,- €155,-
Zwaagwesteinde Schiphol airport €135,- €155,-
Zwagerbosch Schiphol airport €135,- €155,-
Zweins Schiphol airport €135,- €155,-

De goedkoopste Schipholtaxi kunt u bij Taxicentrale MGT boeken naar Schiphol, de Schipholtaxi, Amsterdam Airport.
U kunt zowel een enkele taxirit als een retour reserveren.

Schipholtaxi Friesland, Groningen & Drenthe

Taxicentrael MGT, dé Schipholtaxi van het Noorden. Wij rekenen geen toeslagen en u deelt de taxi nooit met anderen. Voor een persoonlijke, betrouwbare en betaalbare taxi belt u Schiphol Taxi van taxicentrale MGT op 06- 853 30 115.

Direct contact via Whatsapp ( 24/7)

Vaste tarieven Schiphol taxi
Friesland - Schiphol
1 t/m 4 pers.
€135,-
All in.
Friesland - Schiphol
5 t/m 8 pers.
N.B.
Niet beschikbaar