Schipholtaxi

Schiphol taxi vanuit Friesland

Gemiddeld 50% voordeliger dan de reguliere Schiphol Taxi’s

Een taxi Leeuwarden-Schiphol of een taxi Drachten-Schiphol? Geen enkel probleem bij onze taxicentrale. Wij verzorgen het vervoer van en naar Schiphol door de gehele provincie Friesland. Bij Taxicentrale MGT Schipholservice bent u verzekert van een zeer lage prijs en een uitstekende service! Wij hanteren geen toeslagen als; bagage toeslag of nacht toeslag, daarbij reist u met Taxicentrale MGT altijd rechtstreeks! Geen lange omwegen, of onaangenaam gezelschap in de auto, u heeft de taxi voor u alleen, dan wel voor uw eigen reisgezelschap!

Check hier de actuele vertrek en aankomsttijden.

Extra informatie over onze unieke Schiphol taxi service:

Bij een PIN-betaling rekenen wij een toeslag van € 7,50,-.

  • De prijzen welke wij hanteren zijn totaalprijzen voor een taxi en niet per persoon.
  • U heeft altijd een taxi voor uw zelf, dan wel met uw eigen reis gezelschap, wij bieden geen gecombineerd vervoer aan.
  • Taxitarief geld tot maximaal 4 personen, het taxi bustarief wordt gehanteerd vanaf 5 t/m 8 personen.
  • Het tarief is gebaseerd op een enkele reis.
  • Mocht uw woonplaats niet in onderstaande lijst staan, kunt u vrijblijvend een ritprijs opvragen via info@taxicentralemgt.nl Wij zullen uw offerteaanvraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.  Voor urgente boekingen verzoeken wij u telefonisch contact te leggen: 06-853 30 115

Tarieven Schiphol taxi vanuit Friesland:

Plaats: Bestemming: Taxi: Taxibus: Niet beschikbaar
Aalzum Schiphol airport €159,- €210,-
Abbega Schiphol airport €159,- €210,-
Achlum Schiphol airport €159,- €210,-
Akkrum Schiphol airport €159,- €210,-
Akmarijp Schiphol airport €159,- €210,-
Aldeboarn Schiphol airport €159,- €210,-
Aldtsjerk Schiphol airport €159,- €210,-
Allingawier Schiphol airport €159,- €210,-
Anjum Schiphol airport €159,- €210,-
Appelscha Schiphol airport €159,- €210,-
Arum Schiphol airport €159,- €210,-
Augsbuurt Schiphol airport €159,- €210,-
Augustinusga Schiphol airport €159,- €210,-
Baaium Schiphol airport €159,- €210,-
Baard Schiphol airport €159,- €210,-
Bakhuizen Schiphol airport €159,- €210,-
Bakkeveen Schiphol airport €159,- €210,-
Balk Schiphol airport €159,- €210,-
Ballum Schiphol airport €159,- €210,-
Bantega Schiphol airport €159,- €210,-
Bears Schiphol airport €159,- €210,-
Beetgum Schiphol airport €159,- €210,-
Beetgumermolen Schiphol airport €159,- €210,-
Beetsterzwaag Schiphol airport €159,- €210,-
Berlikum Schiphol airport €159,- €210,-
Blauwhuis Schiphol airport €159,- €210,-
Blesdijke Schiphol airport €159,- €210,-
Blessum Schiphol airport €159,- €210,-
Blije Schiphol airport €159,- €210,-
Boazum Schiphol airport €159,- €210,-
Boelenslaan Schiphol airport €159,- €210,-
Boer Schiphol airport €159,- €210,-
Boijl Schiphol airport €159,- €210,-
Boksum Schiphol airport €159,- €210,-
Bolsward Schiphol airport €159,- €210,-
Bontebok Schiphol airport €159,- €210,-
Boornbergum Schiphol airport €159,- €210,-
Boornzwaag Schiphol airport €159,- €210,-
Bornwird Schiphol airport €159,- €210,-
Brantgum Schiphol airport €159,- €210,-
Breezanddijk Schiphol airport €159,- €210,-
Britsum Schiphol airport €159,- €210,-
Britswert Schiphol airport €159,- €210,-
Broek Schiphol airport €159,- €210,-
Broeksterwoude Schiphol airport €159,- €210,-
Buitenpost Schiphol airport €159,- €210,-
Burdaard Schiphol airport €159,- €210,-
Buren Schiphol airport €159,- €210,-
Burgum Schiphol airport €159,- €210,-
Burgwerd Schiphol airport €159,- €210,-
Burum Schiphol airport €159,- €210,-
Cornjum Schiphol airport €159,- €210,-
Cornwerd Schiphol airport €159,- €210,-
Damwoude Schiphol airport €159,- €210,-
De Blesse Schiphol airport €159,- €210,-
De Hoeve Schiphol airport €159,- €210,-
De Knipe Schiphol airport €159,- €210,-
De Tike Schiphol airport €159,- €210,-
De Valom Schiphol airport €159,- €210,-
De Veenhoop Schiphol airport €159,- €210,-
De Wilgen Schiphol airport €159,- €210,-
Dearsum Schiphol airport €159,- €210,-
Dedgum Schiphol airport €159,- €210,-
Deinum Schiphol airport €159,- €210,-
Delfstrahuizen Schiphol airport €159,- €210,-
Dijken Schiphol airport €159,- €210,-
Dokkum Schiphol airport €159,- €210,-
Dongjum Schiphol airport €159,- €210,-
Doniaga Schiphol airport €159,- €210,-
Donkerbroek Schiphol airport €159,- €210,-
Drachten Schiphol airport €159,- €210,-
Drachtstercompagnie Schiphol airport €159,- €210,-
Driesum Schiphol airport €159,- €210,-
Drogeham Schiphol airport €159,- €210,-
Dronrijp Schiphol airport €159,- €210,-
Eagum Schiphol airport €159,- €210,-
Earnewald Schiphol airport €159,- €210,-
Easterein Schiphol airport €159,- €210,-
Easterlittens Schiphol airport €159,- €210,-
Eastermar Schiphol airport €159,- €210,-
Easterwierrum Schiphol airport €159,- €210,-
Echten Schiphol airport €159,- €210,-
Echtenerbrug Schiphol airport €159,- €210,-
Ee Schiphol airport €159,- €210,-
Eesterga Schiphol airport €159,- €210,-
Elahuizen Schiphol airport €159,- €210,-
Elsloo Schiphol airport €159,- €210,-
Engelum Schiphol airport €159,- €210,-
Engwierum Schiphol airport €159,- €210,-
Exmorra Schiphol airport €159,- €210,-
Ferwert Schiphol airport €159,- €210,-
Ferwoude Schiphol airport €159,- €210,-
Finkum Schiphol airport €159,- €210,-
Firdgum Schiphol airport €159,- €210,-
Fochteloo Schiphol airport €159,- €210,-
Follega Schiphol airport €159,- €210,-
Folsgare Schiphol airport €159,- €210,-
Foudgum Schiphol airport €159,- €210,-
Franeker Schiphol airport €159,- €210,-
Friens Schiphol airport €159,- €210,-
Frieschepalen Schiphol airport €159,- €210,-
Gaast Schiphol airport €159,- €210,-
Gaastmeer Schiphol airport €159,- €210,-
Garyp Schiphol airport €159,- €210,-
Gauw Schiphol airport €159,- €210,-
Gerkesklooster Schiphol airport €159,- €210,-
Gersloot Schiphol airport €159,- €210,-
Ginnum Schiphol airport €159,- €210,-
Goenga Schiphol airport €159,- €210,-
Goengahuizen Schiphol airport €159,- €210,-
Goingarijp Schiphol airport €159,- €210,-
Gorredijk Schiphol airport €159,- €210,-
Goutum Schiphol airport €159,- €210,-
Greonterp Schiphol airport €159,- €210,-
Grou Schiphol airport €159,- €210,-
Gytsjerk Schiphol airport €159,- €210,-
Hallum Schiphol airport €159,- €210,-
Hantum Schiphol airport €159,- €210,-
Hardegarijp Schiphol airport €159,- €210,-
Hantumhuizen Schiphol airport €159,- €210,-
Harich Schiphol airport €159,- €210,-
Harkema Schiphol airport €159,- €210,-
Harlingen Schiphol airport €159,- €210,-
Hartwerd Schiphol airport €159,- €210,-
Haskerdijken Schiphol airport €159,- €210,-
Haskerhorne Schiphol airport €159,- €210,-
Haule Schiphol airport €159,- €210,-
Haulerwijk Schiphol airport €159,- €210,-
Heeg Schiphol airport €159,- €210,-
Heerenveen Schiphol airport €159,- €210,-
Hegebeintum Schiphol airport €159,- €210,-
Hemelum Schiphol airport €159,- €210,-
Hempens Schiphol airport €159,- €210,-
Hemrik Schiphol airport €159,- €210,-
Herbaijum Schiphol airport €159,- €210,-
Hiaure Schiphol airport €159,- €210,-
Hichtum Schiphol airport €159,- €210,-
Hidaard Schiphol airport €159,- €210,-
Hieslum Schiphol airport €159,- €210,-
Hijum Schiphol airport €159,- €210,-
Hilaard Schiphol airport €159,- €210,-
Hindeloopen Schiphol airport €159,- €210,-
Hinnaard Schiphol airport €159,- €210,-
Hitzum Schiphol airport €159,- €210,-
Hollum Schiphol airport €159,- €210,-
Holwerd Schiphol airport €159,- €210,-
Hommerts Schiphol airport €159,- €210,-
Hoornsterzwaag Schiphol airport €159,- €210,-
Houtigehage Schiphol airport €159,- €210,-
Huns Schiphol airport €159,- €210,-
Hurdegaryp Schiphol airport €159,- €210,-
Idaerd Schiphol airport €159,- €210,-
Idsegahuizum Schiphol airport €159,- €210,-
Idskenhuizen Schiphol airport €159,- €210,-
Idzega Schiphol airport €159,- €210,-
Iens Schiphol airport €159,- €210,-
IJlst Schiphol airport €159,- €210,-
Indijk Schiphol airport €159,- €210,-
It Heidenskip Schiphol airport €159,- €210,-
Itens Schiphol airport €159,- €210,-
Jannum Schiphol airport €159,- €210,-
Jellum Schiphol airport €159,- €210,-
Jelsum Schiphol airport €159,- €210,-
Jirnsum Schiphol airport €159,- €210,-
Jislum Schiphol airport €159,- €210,-
Jistrum Schiphol airport €159,- €210,-
Jonkerslan Schiphol airport €159,- €210,-
Jorwert Schiphol airport €159,- €210,-
Joure Schiphol airport €159,- €210,-
Jouswier Schiphol airport €159,- €210,-
Jubbega Schiphol airport €159,- €210,-
Jutrijp Schiphol airport €159,- €210,-
Katlijk Schiphol airport €159,- €210,-
Kimswerd Schiphol airport €159,- €210,-
Klooster Lidlum Schiphol airport €159,- €210,-
Kolderwolde Schiphol airport €159,- €210,-
Kollum Schiphol airport €159,- €210,-
Kollumerpomp Schiphol airport €159,- €210,-
Kollumerzwaag Schiphol airport €159,- €210,-
Kootstertille Schiphol airport €159,- €210,-
Kornwerderzand Schiphol airport €159,- €210,-
Kortehemmen Schiphol airport €159,- €210,-
Koudum Schiphol airport €159,- €210,-
Koufurderrige Schiphol airport €159,- €210,-
Kubaard Schiphol airport €159,- €210,-
Langedijke Schiphol airport €159,- €210,-
Langelille Schiphol airport €159,- €210,-
Langezwaag Schiphol airport €159,- €210,-
Langweer Schiphol airport €159,- €210,-
Leeuwarden Schiphol airport €159,- €210,-
Legemeer Schiphol airport €159,- €210,-
Lekkum Schiphol airport €159,- €210,-
Lemmer Schiphol airport €159,- €210,-
Leons Schiphol airport €159,- €210,-
Lichtaard Schiphol airport €159,- €210,-
Lioessens Schiphol airport €159,- €210,-
Lippenhuizen Schiphol airport €159,- €210,-
Loenga Schiphol airport €159,- €210,-
Lollum Schiphol airport €159,- €210,-
Longerhouw Schiphol airport €159,- €210,-
Luinjeberd Schiphol airport €159,- €210,-
Luxwoude Schiphol airport €159,- €210,-
Lytsewierrum Schiphol airport €159,- €210,-
Makkinga Schiphol airport €159,- €210,-
Makkum Schiphol airport €159,- €210,-
Mantgum Schiphol airport €159,- €210,-
Marrum Schiphol airport €159,- €210,-
Marssum Schiphol airport €159,- €210,-
Menaldum Schiphol airport €159,- €210,-
Metslawier Schiphol airport €159,- €210,-
Midlum Schiphol airport €159,- €210,-
Miedum Schiphol airport €159,- €210,-
Mildam Schiphol airport €159,- €210,-
Minnertsga Schiphol airport €159,- €210,-
Mirns Schiphol airport €159,- €210,-
Moddergat Schiphol airport €159,- €210,-
Molkwerum Schiphol airport €159,- €210,-
Morra Schiphol airport €159,- €210,-
Munein Schiphol airport €159,- €210,-
Munnekeburen Schiphol airport €159,- €210,-
Munnekezijl Schiphol airport €159,- €210,-
Nes Ameland Schiphol airport €159,- €210,-
Nes Gem Boarnsterhim Schiphol airport €159,- €210,-
Nes Gem Dongeradeel Schiphol airport €159,- €210,-
Niawier Schiphol airport €159,- €210,-
Nieuwebrug Schiphol airport €159,- €210,-
Nieuwehorne Schiphol airport €159,- €210,-
Nieuweschoot Schiphol airport €159,- €210,-
Nij Beets Schiphol airport €159,- €210,-
Nijeberkoop Schiphol airport €159,- €210,-
Nijega Schiphol airport €159,- €210,-
Nijehaske Schiphol airport €159,- €210,-
Nijeholtpade Schiphol airport €159,- €210,-
Nijeholtwolde Schiphol airport €159,- €210,-
Nijelamer Schiphol airport €159,- €210,-
Nijemirdum Schiphol airport €159,- €210,-
Nijetrijne Schiphol airport €159,- €210,-
Nijhuizum Schiphol airport €159,- €210,-
Nijland Schiphol airport €159,- €210,-
Noardburgum Schiphol airport €159,- €210,-
Noordwolde Schiphol airport €159,- €210,-
Oentsjerk Schiphol airport €159,- €210,-
Offingawier Schiphol airport €159,- €210,-
Oldeberkoop Schiphol airport €159,- €210,-
Oldeholtpade Schiphol airport €159,- €210,-
Oldeholtwolde Schiphol airport €159,- €210,-
Oldelamer Schiphol airport €159,- €210,-
Oldeouwer Schiphol airport €159,- €210,-
Oldetrijne Schiphol airport €159,- €210,-
Olterterp Schiphol airport €159,- €210,-
Oosterbierum Schiphol airport €159,- €210,-
Oosternijkerk Schiphol airport €159,- €210,-
Oosterstreek Schiphol airport €159,- €210,-
Oosterwolde Schiphol airport €159,- €210,-
Oosterzee Schiphol airport €159,- €210,-
Oosthem Schiphol airport €159,- €210,-
Oostrum Schiphol airport €159,- €210,-
Opeinde Schiphol airport €159,- €210,-
Oppenhuizen Schiphol airport €159,- €210,-
Oranjewoud Schiphol airport €159,- €210,-
Oude Bildtzijl Schiphol airport €159,- €210,-
Oude Leije Schiphol airport €159,- €210,-
Oudega Gaast Sleat Schiphol airport €159,- €210,-
Oudega Gem Smallingerlnd Schiphol airport €159,- €210,-
Oudega Gem Wymbritserad Schiphol airport €159,- €210,-
Oudehaske Schiphol airport €159,- €210,-
Oudehorne Schiphol airport €159,- €210,-
Oudemirdum Schiphol airport €159,- €210,-
Oudeschoot Schiphol airport €159,- €210,-
Oudwoude Schiphol airport €159,- €210,-
Ouwster Nijega Schiphol airport €159,- €210,-
Ouwsterhaule Schiphol airport €159,- €210,-
Paesens Schiphol airport €159,- €210,-
Parrega Schiphol airport €159,- €210,-
Peins Schiphol airport €159,- €210,-
Peperga Schiphol airport €159,- €210,-
Piaam Schiphol airport €159,- €210,-
Pietersbierum Schiphol airport €159,- €210,-
Pingjum Schiphol airport €159,- €210,-
Poppenwier Schiphol airport €159,- €210,-
Raard Schiphol airport €159,- €210,-
Raerd Schiphol airport €159,- €210,-
Ravenswoud Schiphol airport €159,- €210,-
Reahus Schiphol airport €159,- €210,-
Reduzum Schiphol airport €159,- €210,-
Reitsum Schiphol airport €159,- €210,-
Ried Schiphol airport €159,- €210,-
Rien Schiphol airport €159,- €210,-
Rijs Schiphol airport €159,- €210,-
Rinsumageest Schiphol airport €159,- €210,-
Rohel Schiphol airport €159,- €210,-
Roodkerk Schiphol airport €159,- €210,-
Rotstergaast Schiphol airport €159,- €210,-
Rotsterhaule Schiphol airport €159,- €210,-
Rottevalle Schiphol airport €159,- €210,-
Rottum Schiphol airport €159,- €210,-
Ruigahuizen Schiphol airport €159,- €210,-
Ryptsjerk Schiphol airport €159,- €210,-
Sandfirden Schiphol airport €159,- €210,-
Schalsum Schiphol airport €159,- €210,-
Scharnegoutum Schiphol airport €159,- €210,-
Scharsterbrug Schiphol airport €159,- €210,-
Scherpenzeel Schiphol airport €159,- €210,-
Schettens Schiphol airport €159,- €210,-
Schiermonnikoog Schiphol airport €159,- €210,-
Schingen Schiphol airport €159,- €210,-
Schraard Schiphol airport €159,- €210,-
Sexbierum Schiphol airport €159,- €210,-
Sibrandabuorren Schiphol airport €159,- €210,-
Siegerswoude Schiphol airport €159,- €210,-
Sijbrandahuis Schiphol airport €159,- €210,-
Sint Annaparochie Schiphol airport €159,- €210,-
Sint Jacobiparochie Schiphol airport €159,- €210,-
Sint Nicolaasga Schiphol airport €159,- €210,-
Sintjohannesga Schiphol airport €159,- €210,-
Slappeterp Schiphol airport €159,- €210,-
Slijkenburg Schiphol airport €159,- €210,-
Sloten Schiphol airport €159,- €210,-
Smalle Ee Schiphol airport €159,- €210,-
Smallebrugge Schiphol airport €159,- €210,-
Snakkerburen Schiphol airport €159,- €210,-
Sneek Schiphol airport €159,- €210,-
Snikzwaag Schiphol airport €159,- €210,-
Sondel Schiphol airport €159,- €210,-
Sonnega Schiphol airport €159,- €210,-
Spanga Schiphol airport €159,- €210,-
Spannum Schiphol airport €159,- €210,-
Stavoren Schiphol airport €159,- €210,-
Steggerda Schiphol airport €159,- €210,-
Stiens Schiphol airport €159,- €210,-
Stroobos Schiphol airport €159,- €210,-
Sumar Schiphol airport €159,- €210,-
Surhuisterveen Schiphol airport €159,- €210,-
Surhuizum Schiphol airport €159,- €210,-
Suwald Schiphol airport €159,- €210,-
Swichum Schiphol airport €159,- €210,-
Teerns Schiphol airport €159,- €210,-
Ter Idzard Schiphol airport €159,- €210,-
Terband Schiphol airport €159,- €210,-
Terherne Schiphol airport €159,- €210,-
Terkaple Schiphol airport €159,- €210,-
Ternaard Schiphol airport €159,- €210,-
Teroele Schiphol airport €159,- €210,-
Terschelling Baaiduinen Schiphol airport €159,- €210,-
Terschelling Formerum Schiphol airport €159,- €210,-
Terschelling Hee Schiphol airport €159,- €210,-
Terschelling Hoorn Schiphol airport €159,- €210,-
Terschelling Kaart Schiphol airport €159,- €210,-
Terschelling Kinnum Schiphol airport €159,- €210,-
Terschelling Landerum Schiphol airport €159,- €210,-
Terschelling Lies Schiphol airport €159,- €210,-
Terschelling Midsland Schiphol airport €159,- €210,-
Terschelling Oosterend Schiphol airport €159,- €210,-
Terschelling Seeryp Schiphol airport €159,- €210,-
Terschelling West Schiphol airport €159,- €210,-
Tersoal Schiphol airport €159,- €210,-
Terwispel Schiphol airport €159,- €210,-
Tijnje Schiphol airport €159,- €210,-
Tirns Schiphol airport €159,- €210,-
Tjalhuizum Schiphol airport €159,- €210,-
Tjalleberd Schiphol airport €159,- €210,-
Tjerkgaast Schiphol airport €159,- €210,-
Tjerkwerd Schiphol airport €159,- €210,-
Triemen Schiphol airport €159,- €210,-
Twijzel Schiphol airport €159,- €210,-
Twijzelerheide Schiphol airport €159,- €210,-
Tytsjerk Schiphol airport €159,- €210,-
Tzum Schiphol airport €159,- €210,-
Tzummarum Schiphol airport €159,- €210,-
Uitwellingerga Schiphol airport €159,- €210,-
Ureterp Schiphol airport €159,- €210,-
Veenklooster Schiphol airport €159,- €210,-
Veenwouden Schiphol airport €159,- €210,-
Vegelinsoord Schiphol airport €159,- €210,-
Vinkega Schiphol airport €159,- €210,-
Vlieland Schiphol airport €159,- €210,-
Vrouwenparochie Schiphol airport €159,- €210,-
Waaksens Schiphol airport €159,- €210,-
Waaxens Schiphol airport €159,- €210,-
Wanswert Schiphol airport €159,- €210,-
Warfstermolen Schiphol airport €159,- €210,-
Warns Schiphol airport €159,- €210,-
Warstiens Schiphol airport €159,- €210,-
Warten Schiphol airport €159,- €210,-
Waskemeer Schiphol airport €159,- €210,-
Weidum Schiphol airport €159,- €210,-
Wergea Schiphol airport €159,- €210,-
Westergeest Schiphol airport €159,- €210,-
Westhem Schiphol airport €159,- €210,-
Westhoek Schiphol airport €159,- €210,-
Wetzens Schiphol airport €159,- €210,-
Wier Schiphol airport €159,- €210,-
Wierum Schiphol airport €159,- €210,-
Wijckel Schiphol airport €159,- €210,-
Wijnaldum Schiphol airport €159,- €210,-
Wijnjewoude Schiphol airport €159,- €210,-
Wijtgaard Schiphol airport €159,- €210,-
Winsum Schiphol airport €159,- €210,-
Wirdum Schiphol airport €159,- €210,-
Witmarsum Schiphol airport €159,- €210,-
Wiuwert Schiphol airport €159,- €210,-
Wjelsryp Schiphol airport €159,- €210,-
Wolsum Schiphol airport €159,- €210,-
Wolvega Schiphol airport €159,- €210,-
Wommels Schiphol airport €159,- €210,-
Wons Schiphol airport €159,- €210,-
Workum Schiphol airport €159,- €210,-
Woudsend Schiphol airport €159,- €210,-
Wouterswoude Schiphol airport €159,- €210,-
Wyns Schiphol airport €159,- €210,-
Ypecolsga Schiphol airport €159,- €210,-
Ysbrechtum Schiphol airport €159,- €210,-
Zandhuizen Schiphol airport €159,- €210,-
Zurich Schiphol airport €159,- €210,-
Zwaagwesteinde Schiphol airport €159,- €210,-
Zwagerbosch Schiphol airport €159,- €210,-
Zweins Schiphol airport €159,- €210,-

De goedkoopste Schipholtaxi kunt u bij Taxicentrale MGT boeken naar Schiphol, de Schipholtaxi, Amsterdam Airport.
U kunt zowel een enkele taxirit als een retour reserveren.

Schipholtaxi Friesland, Groningen & Drenthe

Taxicentrael MGT, dé Schipholtaxi van het Noorden. Wij rekenen geen toeslagen en u deelt de taxi nooit met anderen. Voor een persoonlijke, betrouwbare en betaalbare taxi belt u Schiphol Taxi van taxicentrale MGT op 06- 853 30 115.

Direct contact via Whatsapp ( 24/7)

Vaste tarieven Schiphol taxi
Friesland - Schiphol
1 t/m 4 pers.
€159,-
All in
Friesland - Schiphol
5 t/m 8 pers.
N.B.
Niet beschikbaar